STUDENTSÅNGER.SE

- Sjung om studentens lyckliga da'r
- Tjo-fa-de-rittan lambo!

Studenten

Flera begrepp och symboler - bland annat själva begreppet "studenten" - härstammar från den tid då den gymnasieutbildningen i Sverige avslutades med studentexamen. Efter examen började festen - åtminstone för dem som blivit godkända. Det normala var att pojkarna bar sin studentmössa den närmaste månaden, tills de ryckte in i lumpen. Den bars också till vardags av studenterna vid de akademiska lärosätena i Sverige. 1968 avskaffades studentexamen i Sverige, utom vid Komvux, vilket tillsammans med den samtida revoltandan i det svenska samhället gjorde att studentfirandet antog betydligt mindre dimensioner. Under 1970-talet förekom inga större firanden. Sedan 1980-talet och särskilt efter gymnasieskolreformen på 1990-talet, då även yrkesförberedande utbildningar blev treåriga efter att tidigare ha varit tvååriga, ökade dock studentfirandet i popularitet. Eftersom allt färre ungdomar i Sverige konfirmeras och gör lumpen har i stället studentfirandet blivit tonårens enda allmänna övergångsrit, då de flesta ungdomar numera går i gymnasieskola, vilket otvivelaktigt har bidragit till dess omfattning.

Från Wikipedia.

Studentsången Lambo Vin hela dagen Nationalsången Detta glas Fyllevisa