STUDENTSÅNGER.SE

- Sjung om studentens lyckliga da'r
- Tjo-fa-de-rittan lambo!

Lambo

Sätt nu glaset till din mun!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fylle hund
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Se, hur dropparna i glaset rinner ner i fylle-aset.
Lambo-Hej! Lambo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!

Jag nu glaset druckit har!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ej en droppe finnes kvar!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Som bevis jag nu skall vända glaset på dess rätta ända.
Lambo-Hej! Lanbo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ja han kunde konsten att att va en riktig fylle-fylle hund!

Från Wikipedia.

Studentsången Lambo Vin hela dagen Nationalsången Detta glas Fyllevisa