STUDENTSÅNGER.SE

- Sjung om studentens lyckliga da'r
- Tjo-fa-de-rittan lambo!

Studentsånger

Sjungs av utgående gymnasiestudenter innan de springer ut. Andra versen av studentsången är näst intill okänd och sjungs i stort sett aldrig, vilket ganska troligen beror på att den kan uppfattas som nationalistisk.

Studentsången, eg. Marsch, är en sång med text av Herman Sätherberg och musik av Prins Gustaf. Sången skrevs ursprungligen för manskör och tillägnades Allmänna Sången som sjöng den för första gången på sin vårkonsert 1852. Oftast används endast första versen. Sången sjungs framför allt vid "studenten". Den första textraden felciteras ofta som "Sjung om studentens lyckliga dag", "Sjungom studentens lyckliga dar" eller med båda dessa fel. I andra, sällan framförda, versen noterar man en hortativ konjunktiv: "Aldrig slockne då...", en verbform utan given plats i vardagsspråket.

studenter

Studentsången

Sjung om studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtan med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än,
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!

Från Wikipedia.

Studentsången Lambo Vin hela dagen Nationalsången Detta glas FyllevisaLänkvänner


Studentflak Hyra generator Lastbil till Stockholm Pride