STUDENTSÅNGER.SE

- Sjung om studentens lyckliga da'r
- Tjo-fa-de-rittan lambo!

Fylle visa

Vi som oss för att glupa satt, supa glatt.
Ty den som förmå sin första tår, törsta får.
Av längtan vi tryckas, av trängtan att lyckas,vi nu med bravur häller ur, eller hur.
Vi ger titt och tätt strupen sitt, supen stritt skall forsa och snart får tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder, och söven sen ned er, vid denna protest-bullerfest: FULL ÄR BÄST!

Från Wikipedia.

Studentsången Lambo Vin hela dagen Nationalsången Detta glas Fyllevisa