STUDENTSÅNGER.SE

- Sjung om studentens lyckliga da'r
- Tjo-fa-de-rittan lambo!

Nationalsången

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/:Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och förblir vad du var.
/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
/:din fana, högt den bragderika bära.:/

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

Från Wikipedia.

Studentsången Lambo Vin hela dagen Nationalsången Detta glas Fyllevisa